Unijny projekt łączący przedsiębiorców i osoby poszukujące pracy

Oryginalny projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej. Otrzymaliśmy zlecenie obejmujące promocję Witryny Pracy 50+ w Internecie ze szczególnym uwzględnieniem mediów społecznościowych oraz kampanii Google AdWords.
Nasza praca podlegała ocenie zarówno pod kątem wymogów projektów unijnych, jak i ze względu na osiągnięcie celów typowo biznesowych. Przygotowaliśmy strategie komunikacji w social media, jednak ze względu na krótkie terminy musieliśmy reagować z godziny na godzinę i na bieżąco ją modyfikować. To było bardzo intensywne i pouczające doświadczenie również ze względu na uczestniczenie w pracy licznego zespołu złożonego z pracowników Uczelni oraz firm zewnętrznych.

Szczegóły projektu

Klient: Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie

Adres: www.witrynapracy.pl

Data realizacji: 2015