Jeśli poszukujesz specjalisty, który zajmie się określeniem wartości nieruchomości, idealnym rozwiązaniem będzie nawiązanie współpracy z taką osobą jak rzeczoznawca majątkowy. Na czym polegają jego działania?

Rzeczoznawca majątkowy w Warszawie – co należy do jego kompetencji?

Do głównych zadań takiego specjalisty należy wspomniane wcześniej szacowanie wartości nieruchomości. To jednak nie jest koniec. Specjalista pracujący w tej branży odpowiada także za wykonanie różnorodnych opracowań i ekspertyz. Z czym są związane? Tematyka jest naprawdę różnorodna. Dzięki taki analizom możemy np. dowiedzieć się, jaka jest efektywność danej inwestycji, wyznaczyć jej wartość dla indywidualnych inwestorów czy zweryfikować, jakie skutki mogą przynieść nam zmiany planów miejscowych.

Czym musi się charakteryzować profesjonalny rzeczoznawca majątkowy biegły sądowy?

Rzeczoznawca nieruchomości musi spełnić określone kryteria, można do nich zaliczyć np.:

  • niekaralność za przestępstwa skarbowe,
  • pełną zdolność do czynności i charakterze prawnym,
  • posiada dyplom studiów podyplomowych z obszaru wyceny nieruchomości.

Należy więc przystąpić do postępowania, organizowanego przez Państwową Komisję Kwalifikacji, a następnie pozytywnie zdać egzamin. Gdy z sukcesem przejdzie się cały ten proces rzeczoznawca nieruchomości zostaje wpisany do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych.

Jeśli taki specjalista zostanie powołany, pełni funkcję biegłego sądowego. Warto wiedzieć, że taki ekspert nie może odmówić. Tutaj należy jednak zaznaczyć, że zajmować mogą się tym ludzie, posiadający odpowiednie uprawnienia.

Jak podjąć współpracę z rzetelnym rzeczoznawcą majątkowym. Oprócz doświadczenia powinna zainteresować nas kompleksowość oferty. W takich firmach jak Wyceny pod Wymiar, może oczekiwać profesjonalnych usług, realizowanych na instytucji sektora finansowego, osób prawnych, fizycznych, kancelarii prawnych i wielu innych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *